Branná legislativa
neděle květen 27, 2018
Register
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

AZ Logo final web

Branná povinnost

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"); zahrnuje

Záloha ozbrojených sil  povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.
§1, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen „záloha“), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.
§1, odst. 7., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (aktivní záloha)

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.
§5, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (dobrovolné cvičení)

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.
§5a, odst. 1., zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

Služba v operačním nasazení

  1. Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce
  2. a) na území České republiky, nebo
  3. b) mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.
    §12a, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání neleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/cz/