Finanční podmínky v AZ
neděle květen 27, 2018
Register
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

AZ Logo final webPeněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona
č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se bude vyplácet do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení.

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy.

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

Hodnost          Měsíční tarif v Kč           Služné za den v Kč

vojín                       9 900                             330   

Zájemci o zařazení do aktivní zálohy, kteří nastoupí do kurzu základní přípravy (KZP), budou pobírat služební tarif (plat) v hodnosti vojína. (V jednotkách AZ je od 1.7.2016 nejnižší hodnost svobodník.)

svobodník            20 290                             676

desátník               21 440                             715

četař                     22 710                             757

rotný                    26 490                             883

rotmistr               28 370                             946

nadrotmistr         30 270                           1 009

praporčík              32 370                           1 079

nadpraporčík       34 660                           1 155

poručík                 30 470                           1 016

nadporučík          34 670                           1 156

kapitán                 39 930                           1 331

major                    45 180                           1 506

podplukovník       50 430                           1 681

Pozn.: pro účely výpočtu byl využit kalendářní měsíc o 30 dnech.

Další informace jak se stát vojákem v záloze nebo vojákem z povolání neleznete na webových stránkách:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

http://kariera.army.cz/cz/