216. letka logistické podpory
neděle květen 27, 2018
Register
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Znak 21. základny taktického letectvaV organizační struktuře 21. základny taktického letectva Čáslav je Prapor logistické podpory začleněn mezi jednotky zabezpečení a jeho složení je následující:

  • štáb praporu
  • rota zabezpečení letového provozu
  • rota logistické podpory
  • rota oprav vojenské techniky
  • laboratoř PHM (pohonné hmoty a maziva)
  • stanice biologické ochrany letiště
  • posádkový dům armády

Prapor logistické podpory plní dvě základní funkce. Vnitřní funkce spočívá v řízení a organizaci výcviku a komplexním zabezpečení všech příslušníků praporu, zatímco funkce vnější(klikatekný odkaz poté celý text) řídí, organizuje a provádí letištní zabezpečení, letecké technické a provozní zabezpečení, logistickou podporu létání, logistickou podporu ostatním jednotkám 21. zTL.

 

Prvořadým úkolem v oblasti letištního zabezpečení je příprava a opravy letištních ploch a zařízení. K tomu je v rámci praporu vyčleněna četa letištního zabezpečení, která má k dispozici celou řadu speciální pozemní techniky. S tou pak provádí čištění a opravy zpevněných i nezpevněných ploch, údržbu záchytných zařízení letounů, očistu pozemní techniky zabezpečující létání a v zimním období navíc odklízení sněhu.

V oblasti leteckého technického a provozního zabezpečení (LTPZ) je hlavním úkolem komplexní zabezpečení létání podpůrnou technikou. K čemuž je vyčleněna četa LTPZ, četa cisternové techniky a četa automobilní.

 

  • DSC_9966a
  • untitled-83a

 

Jejich pracovní náplní je především spouštění a přezkušování letounů elektrickými zdroji, ohřívání letounů v zimním období, dodávka technických plynů a dýchacího kyslíku do letounů a nabíjení, údržba leteckých akumulátorových baterií, zabezpečení dodávek pohonných hmot do letounů a tahání a manipulace s letouny při letových akcích.

 

K logistické podpoře létání patří široká škála dílčích úkolů, které úzce souvisí s leteckým technickým a provozním zabezpečením. Jedná se zejména o doplňování pohonných hmot do cisternové techniky (v roce 2008 byly uvedeny do provozu objekty s novým palivovým hospodářstvím), přípravu a výdej stravy pro létající i pozemní personál během letových akcí, přepravu osob a materiálu při letových akcích, zabezpečení letových akcí z hlediska biologické ochrany a také provádění pravidelných rozborů pohonných hmot v laboratoři PHM.

 

Logistická podpora ostatním jednotkám zahrnuje nejen činnosti bezprostředně spojené s létáním a letovými akcemi, ale také činnosti týkající se běžného chodu základny. Z hlediska logistické podpory ostatním jednotkám můžeme tuto oblast rozdělit do čtyř základních skupin. Jedná se o zabezpečení stravování celé 21. zTL, přepravu osob a materiálu, skladování vojenské techniky a materiálu a jeho opravy.

V roce 2004 byla uvedena do provozu nová budova kuchyňského a jídelního bloku s kapacitou 1500 strávníků. Ta slouží především pro přípravu a výdej stravy pro běžný denní život základny. Nad tento rámec zajišťuje i stravování při společných zahraničních cvičeních či při konání slavnostních akcí a významných příležitostí.

 

V roce 2007 byl zahájen provoz velkokapacitního multiskladu, který umožňuje skladování materiálu pomocí nových logistických systémů.